Søren Madsen – SM-lampens opfinder

Fra 1966 til 1984 var Danlamp ejet af en af lysfagets helt store pionerer Søren Madsen. Søren Madsen videreudviklede glødepæren både hvad angår kvalitet og form og regnes i dag for en af lysets helt store mestre.

I en lang periode var Søren Madsen hovedleverandør til den danske stat og alle ansatte i staten kunne sole sig i SM-lampens varme skær.

Lysets mester

Søren Madsen var uddannet elektrotekniker og grundlagde i en alder af 33 år en fabrik til produktion af glødelamper. Det var i kriseåret 1929, hvor den økonomiske ustabilitet kulminerede med krakket på  Børsen på Wall Street, der sendte krisebølger helt til lille Danmark. Men der skulle mere til at slukke gløden for den ukuelige Søren Madsen.

Madsen anskaffede forskellige maskiner, bl.a. en vakuumpumpe fra en nedlagt fabrik for radiorør. Han havde en dagsproduktion på 400 lamper og alle pærer blev mærket SM. Der var stor konkurrence fra bl.a.Phillips i Holland og der var ofte store problemer med at skaffe råvarer. Madsen måtte f.eks. rejse til Rusland for at købe wolframtråd og til USA for at købe argon.
 

Lys over vand

Søren Madsen indledte i 1962 et nært samarbejde med Phillips og byggede en ny glødelampefabrik, der voksede til 120 ansatte. Fabrikken  oplevede stor vækst og producerede hovedparten af de pærer, der lyste i de danske hjem. Fabrikken leverede pærer til skibsfarten og også her skabte hans opfinderevner markedsfordele. I takt med at skibene blev større ændredes de internationale standarder for skibsbelysning. Madsen var den første til at udvikle en ny type skibslanterne, der lyste dobbelt så kraftigt som tidligere – men som stadig kunne anvendes i eksisterende linsesystemer.

Til produktion af disse og andre speciallamper købte han i 1966 Dansk Glødelampefabrik A/S – det senere Danlamp. Ved hans død den 25. december 1985 overtog hans søn Ole Madsen fabrikken i Aabenraa.

Søren Madsen var æresmedlem af Lysteknisk selskab og præsident for Selskabet for Danmarks tekniske Museum.