Det nye energimærke – Lyskilder

Her kan du finde alt om det nye energimærke på LED pærer

Den september 2021 blev der indført nye regler for energimærkning af lyskilder. Formålet med den nye energimærkning var at gøre det lettere og mere gennemskueligt for forbrugere, at vælge energieffektive produkter.

Du kan i en overgangsperiode møde både det nye og det gamle energimærke på Danlamp LED pærer. Det er vigtigt at vide, at det gamle og det nye energimærke ikke kan sammenlignes direkte.

Hvorfor skal energimærket ændres?

Formålet med energimærket er at gøre det lettere for forbrugeren at sammenligne forskellige apparater med hinanden i forhold til energiforbrug. Da EU-energimærkerne først blev introduceret, lå de fleste lyskilder nederst på skalaen (E, F eller G). I dag ligger de fleste lyskilder øverst på skalaen (A+, A++ eller A+++), og der ligger stort set ingen produkter nederst eller såmænd bare i A-klassen. Selvom denne udvikling er god i forhold til energibesparelser, så er det svært for dig som forbruger at vide, om du køber den mest energieffektive eller blot et god pærer eller endog en pærer under gennemsnittet.

Det nye energimærke

Det nye energimærke lyskilder

Dette mærke skal anbringes på alle lyskilder med en lysstrøm på mellem 60 og 82.000 lumen.

  • Navn og varenummer
  • Effektivitetsskala A til G
  • Energiforbruget for 1000 timers anvendelse
  • Produktets energieffektivitetsklasse
  • En QR-kode som linker til EPREL

Det gamle energimærke

Gammel energimærke

Dette mærke var anbragt på alle pærer med en lysstrøm på mere end 30 lumen.

  • Navn og varenummer
  • Effektivitetsskala A++ til E
  • Energiforbruget for 1000 timers anvendelse
  • Produktets energieffektivitetsklasse

Signallamper er undtaget for energimærke

Undtagelserne for energimærkning af lyskilder fremgår af forordning 2019/2015, bilag IV.

Det fremgår af bilag IV, pkt. 3, at signallamper er undtaget energimærkning: 

“3. En lyskilde, som er omfattet af denne delegerede forordning, er undtaget fra kravene i denne forordning, bortset fra kravene i bilag V, punkt 4, hvis den specifikt konstrueres og markedsføres til anvendelse i mindst en af følgende anvendelser:

  1. a) signalering (herunder, men ikke begrænset til, signalering inden for vej-, jernbane-, skibs- og lufttrafik, trafiklys og landingsbanelys)”

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Alle lyskilder som sælges i EU skal registreres i EPREL.

I EPREL-databasen kan du finde bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format, produktets tekniske dokumentation m.fl.

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og til at styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Scan QR koden på energilabel. Her finder du alle tekniske specifikationer på produktet og du kan se om virksomheden bag produktet er godkendt i EU.

Bestil label med nye energimærker her!

Den 1. marts 2023 skal alle lyskilder som sælges i detailhandel være mærket med nye energilabels.

Udfyld formularen nedenfor, med hvilken labels som du har brug for.

Vi ringer gerne tilbage for at tage en snak omkring mulighederne og hvilken betydning de nye labels har.

Vi sidder klar til en snak omkring, hvordan vi sammen skaber den rigtige løsning for dig.

Scroll to Top