Grøn kirke

Er det nødvendigt at se på grøn omstilling

I en tid præget af stigende bekymring for miljøets tilstand, bliver det stadig mere presserende for institutioner som kirker at træde frem og handle med ansvar.

Hvorfor er det så vigtigt for en kirke at tage hensyn til miljøet? Svaret ligger i essensen af dens formål: At tjene og beskytte det fællesskab, den er en del af.

Hvorfor er det vigtigt at sætte mål for en mere bæredygtig fremtid? 

Fordi det ikke blot handler om at bevare vores natur, men også om at vise omsorg for de kommende generationer. Ved at fastsætte konkrete mål for reduktion af energiforbrug, affaldsminimering og grønne initiativer, viser en kirke sit engagement i at bevare jorden for fremtidige generationer.

Konsekvenserne af inaktivitet er også vigtige at overveje. Hvis vi ikke handler nu, risikerer vi at se en forværring af klimaforandringer, ødelæggelse af naturlige levesteder og en eskalering af miljøkrisen. Dette vil ikke kun påvirke miljøet, men også det åndelige og følelsesmæssige velvære i vores samfund.

Ud over et moralsk imperativ er der også eksterne krav, der kan presse kirker til handling. Lovgivning om miljøbeskyttelse bliver strengere og offentligheden forventer, at institutioner som kirker går foran i kampen mod klimaforandringer. Besøgende vil gerne se bæredygtige praksisser og et engagement i at beskytte miljøet.

Alt i alt er det godt for en kirke at tage hensyn til miljøet, ikke kun af hensyn til fremtiden på jorden, men også for at leve op til sit formål og imødekomme de krav, omverdenen stiller. Ved at blive en Grøn Kirke kan det skabe en positiv indvirkning på både samfundet og planeten for kommende generationer.

Kriterier for at blive en Grøn Kirke

For at opnå status som Grøn Kirke, er det nødvendigt at gennemgå en tjekliste bestående af 50 punkter opdelt i 6 kategorier.

Når mindst 26 af disse punkter er afkrydset, med minimum to punkter fra hver kategori, kan kirken registrere sig som Grøn Kirke.

Du kan læse mere her: https://www.gronkirke.dk/

Kirkens energiforbrug

12 af de 50 tiltag ligger indenfor kirkens energiforbrug, som ofte er et område hvor der er en del penge at spare på budgettet. Kirkens belysning er omfattet med følgende to punkter.

  • Vi bruger LED-lyskilder (både pærer og lysstofrør).
  • Vi slukker lyset i rum, som ikke er i brug og/
    eller har opsat (lys)sensorer og timere både inde
    og ude.
Rise kirke

Når du skal vælge LED-lyskilder, så er det meget vigtigt at vælge rigtigt.

De er væsentlig dyrere end glødepærer, men det opvejes af en energibesparelse på 90% og en lang levetid.

Men nu bliver det bare endnu vigtigere at vælge rigtigt, så lyset fortsat passer til lamper og lysekroner, samt skaber den rigtige stemning.

Hos Danlamp har vi siden 1952 lavet belysning i kirker og har dermed stor erfaring.

Vi sidder klar til en snak omkring, hvordan vi sammen skaber den rigtige løsning for dig.

Scroll to Top